Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

De Willem Alexanderschool is een open christelijke school in de wijk Hoog-Zandveld in Nieuwegein. De goede sfeer en het open contact zijn onze kracht en ouders ervaren de school als rustig, warm en vertrouwd. Een fijne plek waar iedereen elkaar kent en waar ieder kind zich gezien voelt. Je kind is van harte welkom op onze school!

IMG_1067

Meer- en hoogbegaafdheid

In onze plusklas wordt onderwijs aangeboden in de vorm van projecten die speciaal voor deze onderwijsgroep zijn ontwikkeld. De meerbegaafde kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Day a Week School.

De WAS spreekt ons als ouder aan door de persoonlijke benadering van het kind en het contact met de ouder. De lesstof wordt aangepast aan het niveau van het kind en er wordt heel creatief met de periode van het jaar omgegaan (leermethodes met stoepkrijt op het schoolplein als de zon schijnt bijvoorbeeld).

Ouder

Ik vind het leuk en fijn dat we op chromebooks werken, het is een leuke afwisseling. We doen onze weektaak rekenen op het chromebook en voor ons taalproject zoeken we verschillende ‘Wist-je-datjes’ op.

Leerling groep 8

De pauzes op ons grote schoolplein zijn erg gezellig en leuk. We voetballen vaak in de voetbalkooi, de andere keren spelen we op het klimrek of de schommel. Ook mogen we sinds dit schooljaar spelletjes doen op het pad naast de school.

Leerling groep 7

Bekijk ervaringen
IMG_0913