IMG_0971

Een goede plek voor je kind

Een school kiezen voor je kind is een hele verantwoordelijkheid. Het team van basisschool Willem Alexander Hoog Zandveld is zich daar goed van bewust. We willen het beste voor je kind en we doen er alles aan om jouw zoon of dochter een fantastische schooltijd te bezorgen.

Iedereen kent elkaar

Aan de rand van het Lotusplantsoen staat brede school De Lotus. In dit gebouw vind je de Willem Alexanderschool, een protestants-christelijke school in de wijk Hoog-Zandveld in Nieuwegein. De goede sfeer en het open contact zijn onze kracht en ouders ervaren de school als rustig, warm en vertrouwd. Een fijne plek waar iedereen elkaar kent en waar ieder kind zich gezien voelt. Iedereen is van harte welkom op onze school!

IMG_0988

Samen werken aan geïnspireerd onderwijs!

‘Samen werken aan geïnspireerd onderwijs!’ is ons motto. Kinderen, ouders en school werken samen aan de brede ontwikkeling van de kinderen, met als doel dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gemotiveerd naar school gaan. Dat doen we door aandacht te besteden aan het welbevinden, betekenisvolle lessen te geven en door de leerlingen eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces.